Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 45" Дніпровської міської ради
 
49087, вул. С.Ковалевської, 88-А ,м.Дніпро, УКРАЇНА [email protected], 056 724-54-08

Трудове навчання (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Стрежак Володимир Миколайович

 

 

Тема

Дата

 

Завдання

Допоміжні матеріали

1

Метали їх властивості. Сортовий прокат

12.03

Вивчити тему

Інтернет

2

3

4

Токарно-гвинторізний верстат, будова, призначення

19.03

02.04

09.04

Вивчити тему

 

http://stanki-katalog.ru/info/spr_tv7_tabl.jpg

 

 

5

6

Кінематична та електрична схеми токарного верстата ТВ7

16.04

23.04

Вивчити тему

http://stanki-katalog.ru/info/spr_tv7_sx.jpg

відео

7

Розробка креслення виробу

30.04

Розробити креслення виробу

Інтернет,приклад для розробки власного виробу

 

Російська мова та література (дистанційне навчання) на карантині. Вчитель Кудрявцева Е.Д.

Тема

Дата   

Завдання  

Допоміжні матеріали

Тестування/
Перевірочна робота

1

НЕ з прислівниками

6.04

§ 27 впр 189

   

2

Контрольна робота №12,13

Тестування, аудіювання

9.04

Впр 228 (2 ч. письмово)

 

Тестування, аудіювання.

3

Службові частини мови. Прийменники похідні і непохідні

13.04

С. 128-129, впр. 237

 

 

4

Р.М. 22 Структура тексту

16.04

Впр. 314, письм план до тексту

 

 

5

Правопис прийменників

23.04

§ 34, впр. 238

 

 

Тема

Дата   

Завдання  

Допоміжні матеріали

Тестування/
Перевірочна робота

1

Значення прислівників за розрядами

12.03

§ 25 впр. 178

   

2

Р.М. 21 усний твір з використанням прислівників

16.03

Опис природи (усно)

 

 

3

Н та НН в прислівниках

19.03

§ 29 впр. 198

 

 

4

Ступені порівняння прислівників

30.03

§ 26 впр. 182

 

 

5

Ь наприкінці прислівників. Дефіс.

2.04

§ 30 впр. 206

 

 

 

література

Тема

Дата   

Завдання  

Допоміжні матеріали

Тестування/
Перевірочна робота

1

Контрольна робота № 6 тестування

6.04

Повт. вивчений матеріал напам’ять

 

 Тестування

2

Вірщі про війну Б. Окуджави, А. Ахматовоі, К. Симонова, Ю. Друніноі

10.04

Напам'ять вірш за вибором

https://www.youtube.com/watch?v=fxv3Kd1428o

 

3

Тема пам’яті народноі про подвиг.

13.04

Аналізувати вірш за вибором

 

 

4

Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм»

17.04

Читати повість

https://www.youtube.com/watch?v=1O7YZfHzH7A

 

5

Зміст повісті, головні герої

24.04

Читати повість, с. 184, питання усно

 

 

Тема

Дата   

Завдання  

Допоміжні матеріали

Тестування/
Перевірочна робота

1

Р.М. 5 твір-коротке оповідання (за вибором) письмово

13.03

Письмове оповідання (коротке) по темі за власним вибором

 

Твір в робочому зошиті

2

Бесіда за змістом оповідань О. Генрі

16.03

Пит. с. 146 (усно)

https://www.youtube.com/watch?v=TSXNDqKInpI

 

3

А. Конан Дойл. Біографія оповідання «Різнобарвна стрічка»

20.03

Біографія в зошиті. Читати оповідання А. Конан Дойла с.147-149 (усно)

https://www.youtube.com/watch?v=rbW2SJ0Kf8I

 

4

Дивовижні здібності Шерлока Холмса

30.03

Образ Шерлока Холмса в зошиті С. 151-167 Пит. 1-8 (усно)

 

 

5

Детективне агентство Холмса і Ватсона

3.04

Пит. 7,8

 

 

Українська мова та література (дистанційна форма) на період карантину Вчитель Міщенко Олена Миколаївна 

 

№ п/п

Тема

Дата

Завдання

Допоміжні матеріали

Тестування

Перевірочна робота

{C}1.       

Синонімічні й антонімічні прийменники

Тренувальні вправи з теми

«Прийменник»

 

06.04

08.04

1.Доповніть речення, добираючи з дужок потрібні слова або сполучення слів.

1. Ми поселились утрьох Ми поселились у трьох ... (кімнатах; в одній кімнаті). 2. На горі .... Нагорі ... (росте ліс; над нами цілу ніч грюкали двері). 3. Кожен це пояснював по своєму … Кожен це пояснював по-своєму ... (розумінню; і ми ніяк не могли дійти згоди). 4. Хлопці повернули в бік .... Хлопці повернули вбік ... (із стежки ; річки). 5. Я подався в глиб .... Я подався вглиб ... (лісу; і скоро вийшов на галявину).

 

 

 

 

1. Прийменники, що передають відношення мети

 

Відношення мети виражають прийменники для, з метою, на предмет,

задля, заради, ради, в ім’я. Нейтральний прийменник для є домінантою цьо-

го синонімічного ряду, він уживається в усіх стилях мовлення. Прийменник

з метою має відтінок книжності і використовується у науковому стилі. Для

офіційно-ділового мовлення характерний прийменник на предмет. При-

йменники задля, заради, ради, в ім’я, в інтересах реалізують відтінок при-

святи, що обов’язково повинно враховуватися при їх використанні.

Із словом заходи на позначення мети вживаються прийменники щодо,

до, для. Найширше використовуються конструкції з прийменниками щодо,

до: заходи щодо зміцнення дисципліни, заходи до поліпшення умов праці.

Сполучення іменника заходи з прийменником по (заходи по вихованню)

не відповідає літературній нормі.

До взаємозамінних належать такі конструкції: берегти на всякий випа-

док – берегти про всякий випадок, йти по гриби – йти за грибами, склянка

для сметани – склянка на сметану.

Прийменники, що виражають причинові відношення

Прийменник завдяки містить вказівку на причину, яка сприяє здійснен-

ню чогось, прийменник через ( і його просторічний синонім із-за) вказує на

причину, що заважає здійсненню чогось. Отже, слід говорити: виконав зав-

дання завдяки твоїй допомозі, зробив помилку через неуважність.

Для позначення причинових відношень з обмеженим колом іменників

уживаються прийменники від, з: кричати від (з) болю, плакати з (від) ра-

дості, підскочити від (з) несподіванки тощо.

 

Прийменники, що виражають часові відношення

Паралельно вживаються конструкції: на ту пору – в ту пору, за всіх

часів – в усі часи, за давніх часів – у давні часи, під час війни – за часів

війни, протягот місяця – на протязі місяця, через два дні – за два дні.

Стилістично розрізняються конструкції: з дня народження – від дня

народження, з дня заснування – від дня заснування. Перші з наведених конструкцій є нейтральними. Їх варіантам з прийменником від властивий

відтінок урочистості. Як нейтральна і розмовна розрізняються конструкції:

після вечері – по вечері.

Прийменники, що виражають просторові відношення

Синонімічними зв’язками об’єднуються такі прийменники цієї групи:

біля – коло – поряд (з) – поруч (з), край – кінець, обіч – збоку – побіч (розм.) –

обік (розм.), напроти – навпроти – проти – супроти – насупроти (розм.),

серед – посеред.

Нормативними є конструкції: їхати в місто – їхати до міста, йти в

школу – йти до школи, завітати в музей – завітати до музею, мешкати по

вулиці Франка – мешкати на вулиці Франка, будинок на вулиці Василенка –

будинок по вулиці Василенка.

Прийменники, що передають відношення відповідальності

Синонімічний ряд утворюють прийменники: відповідно до, згідно з,

залежно від, виходячи з, у світлі, у дусі, у розрізі. Всі наведені прийменники

характерні для офіційно-ділового мовлення.

 

Прийменники, що передають допустові відношення

Розрізняються сферою вживання синоніми незважаючи на і попри.

Прийменник попри використовується тільки у розмовному і художньому

стилях. Його стилістично нейтральний синонім не має функціональних об-

межень. Не відповідає сучасним нормам української мови вживання у ролі

прийменника словосполучення незважаючи на (результат калькування

російського прийменника несмотря на). Слово (не) дивлячись (на) функ-

ціонує в сучасній українській мові тільки як дієприкметник: Студент від-

повідав, не дивлячись на дошку.

Прийменники, що передають об’єктні відношення

Синоніми стосовно, стосовно до, щодо мають тотожні значення. В

усному мовленні, публіцистиці, художніх творах переважно вживається

прийменник щодо. Прийменникам стосовно, стосовно до, що вирізня-

ються відтінком книжності, надається перевага у науковому й офіційно-

діловому мовленні.

 

 

 

 

 

 

 

.Впр.430,431,432

 

.

 

 

 

{C}2.       

Розбір прийменника як частини мови

РЗМ Усний переказ тексту з елементами роздуму

13.04

16.04

Ст.190 переказ тексту

 

Ст..148 схема

 

 

 

Англійська мова (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Немченко І.З.

 

Тема

Дата

Завдання

Матеріали

Види роботи

1

Давай підемо по крамницям

30.03

2 с.90

Підручник, зошит

Завдання на електронну пошту

2

Активізація граматики

1.04

4 с.91

Підручник, зошит

Онлайн урок на платформі Zoom

3

Фаст фуд

6.04

1 с.92

Підручник, зошит

Завдання на електронну пошту

4

Much/Many. Питальні речення

8.04

4 с.93

Підручник, зошит

Онлайн урок на платформі Zoom

5

Справи підлітків

13.04

1 с.94

Підручник, зошит

Завдання на електронну пошту

6

Присвійні займенники

15.04

2 с.94

Підручник, зошит

Завдання на електронну пошту

7

Активізація читання

20.04

С. 95

Підручник, зошит

Завдання на електронну пошту

8

Самостійна робота

22.04

С. 96

Підручник, зошит

Завдання на електронну пошту

Трудове навчання (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Гогіна Н.В.

Тема

Дата   

Завдання  

Допоміжні матеріали

Тестування/
Перевірочна робота

4

 Пошиття виробу

09.04.20

 Вивчення зшивання  деталей

Робота з Інтернетом

 

5

 Пошиття виробу

16.04.20

Вивчення зшивання  деталей

 

 

Геометрія (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Кучетова Н.А.

з/п

Тема

Дата

Завдання

Допоміжні матеріали

Тестування/ перевірочна робота

1

Розв’язування задач

06.04

№ 370, 373

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=zzOlLrc7Xyg

 

2

Розв’язування задач

08.04

№ 382, 383

Підручник

 

 

3

Розв’язування задач

13.04

№ 388, 467

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=HHyx8roTYS4

 

https://classroom.google.com/u/0/w/NjUxODMyMzYxNzZa/t/all

4

Контрольна робота

15.04

повторити п 16-18

Підручник

 

https://classroom.google.com/u/0/w/NjUxODMyMzYxNzZa/t/all

5

Коло. Круг

22.04

№ 481, 482

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=LnNZvoc4ZCQ

 

Алгебра (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Кучетова Н.А.

 

з/п

Тема

Дата

Завдання

Допоміжні матеріали

Тестування/ перевірочна робота

1

Лінійне рівняння з двома змінними, його графік

07.04

 

 № 952, 954

Підручник

 

 

2

Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь

09.04

 

№ 1008, 1011

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY

 

3

Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь

14.04

№ 1002, 1003

Підручник

 

https://classroom.google.com/u/0/w/NTQwMTYyMjMwMjZa/t/all

4

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

16.04

№ 1035

Підручник

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQwMTYyMjMwMjZa

 

5

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

21.04

№ 1037, 1040

Підручник

 

https://classroom.google.com/u/0/w/NTQwMTYyMjMwMjZa/t/all

6

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

23.04

№ 1048, 1071

Підручник

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQwMTYyMjMwMjZa

 

 

 

Українська мова та література (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель  Міщенко Олена Миколаївна

 

№ п/п

Тема

Дата

Завдання

Допоміжні матеріали

Тестування

Перевірочна робота

 1.  

Сполучник

З 12.03 по 20.03

Завдання
- Відгадайте загадки. Розподіліть сполучники, вжиті в них, у таблицю за розрядами - сполучники підрядності та сполучники сурядності. Користуйтеся матеріалом підручника (С.124-136)

Сам вечірньої години заховався в кущ калини, та на дудку одну грає й пісню чарівну співає. ( С….) Він великий має хист і співає, як артист. Спів той радісний усюди дуже люблять слухать люди. (С….) Ти відгадай мою загадку: вгорі тремтить сіренька цятка, пісні співає голосні, та, жаль, що тільки навесні. (Ж…) Вірно людям я служу, їм дерева сторожу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю. (Д…)
Перший я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном,бо зовуть мене... (Ш….)
Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі.(С…)
Сполучники
сурядності
Сполучники підрядності
2)- Спишіть речення, вставивши замість крапок потрібні сполуч­ники.
Ліпше пташці на зеленій вітці, … у пана в золотій клітці.
Ранні пташки росу п'ють, … пізні слізки ллють.
Ліпше горобець у жмені, … журавель у небі.
Ніхто не буде знати, тільки сич … сова, … людей півсела.
Соловей співає,… голос має.
Він такий, …його …кури заклюють.
Кому ведеться, тому… півень несеться.
Бджола летить, …мед пахтить.
(Народна творчість)

Слова для довідок: ніж, а, як, та, поки, що, й, і, де
Визначити розряд сполучників та групу за значенням.
3)Виконати впр 380, 388,394

 

Сполу́чник — це службова частина мови, яка служить для зв'язку однорідних членів реченСполу́чник — це службова частина мови, яка служить для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Сполучники не мають власного лексичного значення і не виконують у реченні граматичну роль.

До сполучників належать і, та, й, але, а тощо.

Сполучники зв'язують слова (батько й мати), словосполуки (довгі вулиці та високі кам'яниці), сурядні речення (Учитель читає, а учні слухають) та складники складнопідрядних речень (Як учитель читає, учні слухають). Залежно від синтаксичної функції сполучники поділяються на сурядні (і (й), та, та й, а, але, або, чи, прикладкове як) та підрядні (коли, що, як би, наскільки, хоч, мов, наче, часове й порівняльне як).

За походженням сполучники поділяються на первісні, що морфологічною будовою не пов'язані з іншими частинами мови (і, а, чи, та), і на похідні від інших частин мови (щоб, якби, проте, буцімто). Інтонація речення може рекомпенсувати відсутність сполучника (Якщо підеш направо, загризе тебе вовк: Підеш направо, загризе тебе вовк), явище часте у розмовній та художній мові. У давнішій літературній мові, як і в народній, деякі сполучники виступають синкретично, в різноманітних синтаксичних функціях (наприклад, що в значенні бо, коли тощо).

Правопис сполучників
Український правопис визначає правила написання складних сполучників:
Складні сполучники: адже, аніж, втім, зате, мовби, мовбито, начеб, начебто, немов, немовби, немовбито, неначе, неначебто, ніби, нібито, ніж, отже, отож, притім, притому, причім, причому, проте, себто, тобто, цебто, щоб, якби, якщо, а також слова абощо, тощо пишуться разом.
Сполучники з частками би, б, ж, же пишуться окремо.
Окремо пишуться також складені сполучники: дарма що, для того щоб, замість того щоб, з тим щоб, з того часу як, попри те що, після того як, при цьому, та й, так що, тимчасом як, тому що, у міру того як, через те що й подібні.
Через дефіс пишуться сполучники отож-то, тим-то, тільки-но, тому-то.
 

 1. Сполучник - це..
 • службова частина мови, яка служить для з'єднання однорідних членів речення та частин складного речення"
 • службова частина мови, яка служить для творення відмінків самостійних частин мови;
 • службова частина мови, яка відповідає на питання як? де? коли? куди? навіщо?
 • службова частина мови, яка виражає емоції мовця;
 1. Знайдіть рядок зі сполучниками: 
 • розповів, як дивно; мріяв про відпустку; апельсин і банан;
 • незважаючи на грім; їхати в авто; дивитися з-під лоба;
 • не виконав, бо забув; сподівався, що встигне; тато з дочкою;
 • усміхнувся, адже зрадів; дивився, проте не бачив; швидкий, немов олень;

3     У якому рядку слово ЩО є сполучником

 • Навколишню тишу порушив низький гул, що ставав дедалі гучнішим.
 • Мотоцикл, хоч і величезний, видавався малесеньким проти чолов'яги, що приїхав на ньому.
 • Мерехтливе сяйво, що завжди світилося з його очей, тепер згасло від суму.
 • Малий Гаррі спав далі, не знаючи, що він особливий.

4.У якому рядку виділене слово НЕ є сполучником і пишеться окремо?

 • Тітка вранці відчинить двері, що/б поставити пляшки на молоко.
 • Гаррі спав, про/те недовго, бо тітка Петунія вже прокинулась і почала його кликати.
 • Пильнуй, що/б бекон не згорів.
 • Що/б не сказав Гаррі, на нього не звертали жодної уваги.

 

5. У якому рядку виділене слово є сполучником і пишеться разом?

 • Тітка не чіпала чубчика, що/б приховати той жахливий шрам.
 • Як/би йому хотілося, щоб змія розплющила очі й налякала Дадлі.
 • На табличці Гаррі прочитав про/те, звідки ця змія.
 • Як не хотів, то/й не дивився б.

6. У якому рядку всі сполучники є сурядними?

 • і, й, та, або, чи, зате, проте, однак, а, але;
 • і, й, та, або, чи, зате, проте, однак, адже, що;
 • що, щоб, тому що, бо, якби, який, оскільки;
 • і, й, та, або, чи, що, зате, проте, однак, а, але;

7. Перед якими сполучниками завжди ставиться кома?

 • перед сполучниками сурядності;
 • перед сполучниками підрядності;
 • перед сполучниками сурядності А, АЛЕ, ЗАТЕ, ПРОТЕ, ОДНАК;
 • перед одиничними сполучниками І, Й, ТА, ЧИ, АБО при однорідних членах;
 • перед будь-якими сполучниками в складному реченні;
 • перед повторюваними сполучниками І, Й, ТА, ЧИ, АБО;

8. Установіть відповідність між реченням та поясненням вживання розділових знаків у ньому (розділові знаки пропущено). Речення запишіть у зошити, поставте коми, підкресліть граматичні основи, позначте однорідні члени, обведіть сполучники:

 • Коми немає перед одиничним сполучником сурядності між однорідними членами речення.
 • Кома вживається перед сурядним протиставним сполучником.
 • Кома перед сполучником підрядності.
 • Кома перед сполучником сурядності в складному реченні.

 

 1.  

Частка

З 30.03 по 03.04

§34

Впр.406,407

§35

 Впр.415,418,419

§36

Впр.424,425,427

 

Частка – це службова незмінна частина мови, яка надає окремим словам чи реченням додаткових смислових відтінків і служить для утворення нових слів або окремих граматичних форм: ФРАЗОВІ ЧАСТКИ

Фразові (модальні) частки можуть виконувати одну з двух функцій: увиразнювати один з компонентів речення або виражати ставлення розповідача до змісту висловлювання ( А ну, давай показуй!).

Фразові частки поділяються на три типи часток:

 • частки, що надають смислових відтінків:
 • вказівні (це, ось, оце, он, ген, осьде, то, ото);
 • означальні (прямо, майже, саме, якраз, справді, точно, просто);
 • видільні (лише, навіть, хоч би, тільки, хоча б, аж, уже, -таки, і, й, та (у ролі часток), бо, же);
 • частки, що вносять модальні і модально- вольові відтінки у значення:
 • власне модальні (виражають непевненість, сумнів, припущення: ледве чи, мовляв, навряд чи, ой, ну, чи не);
 • стверджувальні (еге, так, авжеж, аякже, атож);
 • заперечні (ні, ані, не);
 • питальні (чи, хіба, що за, невже);
 • спонукальні (нехай, хай, ну, давай, бодай);
 • емоційно- експресивні частки (увиразнюють емоційну оцінку висловлювання: який, як, що то за, що за).

СЛОВОТВОРЧІ ЧАСТКИ

Словотворчі частки, поєднуючись з іншими словами, служать для творення нових слів.

У такій ролі виступають частки ні-, де-, дехто, аби-, будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна-, завгодно, -би, -б, -же, -ж, не-, ні-, де-, аби-, абихто (дехто тут проти?)..

ФОРМОТВОРЧІ ЧАСТКИ

Формотворчі частки служать для творення:

 • зворотної форми дієслова (-сь, -ся: повертався я запізно);.
 • наказового способу (хай, нехай: нехай пройду я крізь вогонь);
 • умовного способу б, би: хіба став би я за це братися);
 • найвищого ступеня порівнянняприкметників і прислівників (най-: найкрасивіша земля);
 • зворотної форми дієслова (-сь, -ся: повертався я запізно);.

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЧАСТКИ

Частка- незмінне слово. Формотворчі частки беруть участь у творенні форм дієслова.

МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ЧАСТОК

 1. Запишіть слово. Визначте частину мови слова.
 2. Визначте розряд за значенням: частка смислова, модальна, словотворча чи формотворча.

Розберіться у правописі слова (як воно пишеться

1. Знайдіть речення, у якому «не» зі словом потрібно писати окремо:

А) Залізняк був чоловіком уже (не)молодого віку (М. Слабошпицький).
Б) Щось (не)збагненне тягне його сюди, на батьківщину (В. Іванина).
В) Крізь пелену туману проступали якісь (не)виразні силуети (П. Панч).
Г) І розгортається широко ніким (не)сковане життя (П. Карманський).
Д) 3 (не)великими силами пощастило гетьманові вирватися з оточення (М. Слабошпицький).

2. Знайдіть речення, у якому, «не» зі словом пишеться разом:

А) Червоні маки! Скільки сягало око, жевріли й жевріли вони на луках, ніким (не)сіяні, але радуючи всіх (О. Гончар).
Б) Б’є з джерел вода, (не)проста, як по інших криницях, а цілюща, життєдайна! (Є. Гуцало).
В) (Не)має мудріших, ніж народ, учителів (М.Рильський).
Г) Поїзд, (не)спиняючись, пробіг повз маленьке місто Копитки (В. Собко).
Д) (Не)раз ми падали в нужді, та набирались знову сили (М. Нагнибіда).

3. Знайдіть слово, яке потрібно писати окремо:

А) в/розсип;
Б) на/жаль;
В) де/коли;
Г) поде/куди;
Д) на/весні.

4. Знайдіть прийменник, що пишеться через дефіс:

А) по/за;
Б) з/поміж;
В) за/для;
Г) на/прикінці;
Д) по/серед.

5. У якому варіанті слово пишеться разом?

А) начеб/то;
Б) казна/хто;
В) де/небудь;
Г) якби/то;
Д) тільки/що.

6. У якому варіанті частка зі словом пишеться через дефіс?

А) де/хто;
Б) ні/як;
В) чи/мало;
Г) хтозна/де;
Д) авже/ж.

7. У якому варіанті частка зі словом пишеться окремо?

А) тільки/но;
Б) мовби/то;
В) тільки/що;
Г) хтозна/звідки;
Д) ані/трохи.

8. Знайдіть прийменник, який пишеться через дефіс:

А) по/над;
Б) з/посеред;
В) за/для;
Г) за/ради;
Д) у/разі.

 

Алгебра (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Кучетова Н.А.

з/п

Тема

Дата

Завдання

Допоміжні матеріали

Тестування/ перевірочна робота

1

Контрольна робота

12.03

повторити § 2 п. 18, 19

Підручник

 

https://classroom.google.com/u/0/w/NTQwMTYyMjMwMjZa/t/all

2

Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.

17.03

 

§ 3 п. 20 № 757, 759

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY

 

3

Функція. Область визначення, область значень, способи задання функції

19.03

§ 3 п. 20, 21 № 766, 768

Підручник

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQwMTYyMjMwMjZa

 

4

Графік функції

31.03

§ 3 п. 22 № 823, 826

Підручник

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQwMTYyMjMwMjZa

 

5

Лінійна функція, її графік та властивості

02.04

§ 3 п. 23 № 853, 855

Підручник

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQwMTYyMjMwMjZa

https://classroom.google.com/u/0/w/NTQwMTYyMjMwMjZa/t/all

Геометрія (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Кучетова Н.А.

з/п

Тема

Дата

Завдання

Допоміжні матеріали

Тестування/ перевірочна робота

1

Прямокутний трикутник

16.03

п. 17 № 429, 431

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=xyyMGO0R6rI

https://www.youtube.com/watch?v=zzOlLrc7Xyg

https://classroom.google.com/u/0/w/NjUxODMyMzYxNzZa/t/all

2

Прямокутний трикутник

18.03

№ 432, 433

Підручник

 

 

3

Властивості прямокутного трикутника

30.03

п. 18  № 457, 458

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=HHyx8roTYS4

 

4

Властивості прямокутного трикутника

01.04

№ 459, 460

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=LnNZvoc4ZCQ

https://classroom.google.com/u/0/w/NjUxODMyMzYxNzZa/t/all

Геометрія (дистанційна форма) на період карантину. Вчитель Кучетова Н.А.

з/п

Тема

Дата

Завдання

Допоміжні матеріали

Тестування/ перевірочна робота

1

Прямокутний трикутник

16.03

п. 17 № 429, 431

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=xyyMGO0R6rI

https://www.youtube.com/watch?v=zzOlLrc7Xyg

https://classroom.google.com/u/0/w/NjUxODMyMzYxNzZa/t/all

2

Прямокутний трикутник

18.03

№ 432, 433

Підручник

 

 

3

Властивості прямокутного трикутника

30.03

п. 18  № 457, 458

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=HHyx8roTYS4

 

4

Властивості прямокутного трикутника

01.04

№ 459, 460

Підручник

https://www.youtube.com/watch?v=LnNZvoc4ZCQ

https://classroom.google.com/u/0/w/NjUxODMyMzYxNzZa/t/all

 


1
2