Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 45" Дніпровської міської ради
 
49087, вул. С.Ковалевської, 88-А ,м.Дніпро, УКРАЇНА [email protected], 056 724-54-08

ЗВІТ директора

 

Звіт  директора КЗО «СЗШ №45»

перед батьківською громадськістю

за 2018  2019 н.р.

 1. СТРУКТУРА

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 45»

Дніпровської міської ради

 

Дитяча вікова

Кадрова

1009 учнів (35 класів)

1 – 4 класи

5 – 9 класи

10, 11 класи

58 педагогічних працівників

Непедагогічні працівники

430 учнів

(14 класів)

476 учнів

(17 класів)

103 учня

(4 класи)

 • учителів-методистів –11
 • старших вчителів – 16
 • вчителів вищої категорії –

28

 • вчителів І категорії – 14
 • вчителів ІІ категорії – 13
 • спеціалістів – 3

 

 • допоміжний персонал – 1
 • технічний

персонал – 15

 

Станом на 25.05.2019 року в школі навчається в 1009  учнів у 35 класах. Середня наповнюваність одного класу складає 28,8 учнів. Кількість дітей у групах продовженого дня становить 90.

У школі функціонує 1 інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами. Головним принципом інклюзивності освіти є створення школи для всіх дітей. Саме у такій школі індивідуальні особливості дітей та їх особливі освітні потреби сприймаються як корисний ресурс, особиста унікальність, а не проблема. За допомогою кваліфікованих педагогічних працівників надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів.

Завданням нової української школи є створення інклюзивного освітнього середовища – сприятливого середовища для спільного навчання, виховання та розвитку дітей з урахуванням їх потреб та можливостей.

Учнів школи — майбутніх інтелектуалів українського суспільства — навчають їхні наставники — 58 енергійно-творчих педагогів, які уміють посіяти у серцях вихованців зерна людяності, патріотизму, національної гідності. У педагогічному колективі панує тверде переконання, що кожен учень — це унікальна і неповторна індивідуальність.

Колектив закладу складає 58 педагогічних працівників та 15 працівників технічного персоналу.

З них: 11 педагогів мають педагогічне звання «Вчитель-методист», 16 – «Старший учитель», 28 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 14 -першу, 13 - другу і 3 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». 2 нагороджені почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

У закладі створені умови для професійного зростання педагогів. Педагогічні працівники підвищують свою професійну майстерність у Дніпровській академії неперервної освіти, проводять та відвідують різні міські, регіональні та міжрегіональні семінари, тренінги, проходять онлайн навчання, курси на сайтах EDera, Prometheus, Інтелект.

Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з вимогами Типового положення про атестацію та відповідно до перспективного плану проходження атестації вчителів.

 

2. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У сучасних умовах освіта набуває особливого значення для нагромадження людиною професійних знань, навичок, мотивацій, для формування духовності, розуміння та пізнання людиною свого існування. Значно підвищується роль знань, їх накопичення для виходу на новий рівень

інформаційних технологій, докорінний вплив на соціальну природу людини.

Перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання створити комфортні умови навчання для дитини та забезпечити якісну освіту, а також бути максимально відкритим з громадськістю.

Передумовами розвитку закладу в умовах Нової української школи є правильна управлінська діяльність, якісний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічне забезпечення, прозорість та інформаційна відкритість, формування довіри суспільства до системи освіти, гарантування її якості.

Сучасний заклад освіти повинен створювати рівний доступ всіх учасників освітнього процесу.

Понад 65% населення України сьогодні, в цю хвилину, дотичні та зазнають впливу системи освіти в Україні. Насправді ж практично все населення нашої держави – продукт системи освіти.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Серед 90 учнів 1 класів нашої школи з 1 вересня 2018 року розпочали навчання за новою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко. Новий зміст освіти заснований на формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей.

Державний стандарт початкової освіти передбачає поділ на 2 цикли: І цикл –1-2 класи, ІІ цикл – 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Важливим елементом нового змісту освіти є ранкова зустріч. Ранкова зустріч дає можливість навчити дітей взаємній повазі та позитивному ставленню один до одного, сприяють формуванню цілісного колективу.

90% педагогів прослухали 60-годинний курс для вчителів початкової школи та отримали сертифікати на платформі EdEra. 90% вчителів початкових класів та 100% вчителів англійської мови пройшли навчання за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленою відповідно до Концепції НУШ.

 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Учителі школи проводять уроки на високому рівні використовуючи як традиційні так й інноваційні форми і методи навчання.

У цьому 2018 – 2019 навчальному році учні школи здобули 24 перемоги на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У 2018 - 2019 навчальному році підвищилась як кількість так і якість участі учнів урізноманітних конкурсах:

- Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика;

- Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»;

- Всеукраїнський конкурс з українознавства «Соняшник»;

- Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру – 2018», «Кенгуру – 2019»;

- Всеукраїнський конкурс природничих дисциплін «Колосок»;

- Міжнародний  конкурс з російської мови «Лукоморье».

 

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли значних результатів у своїй діяльності. Це результати участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів та зовнішньому незалежному оцінювання.

 

 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2018–2019 навчальний рік став першим кроком до Нової української школи.

Нова українська школа – це умотивований учитель.

 «Школа українська буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. Він – успішний вчитель та фахівець – вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає» (Концепція «Нова українська школа»).

«Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими», – зазначає Лілія Гриневич. Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогічних працівників – запорука успішного впровадження основних напрямів державної політики у галузі освіти. З метою реалізації завдань нового Державного стандарту початкової загальної освіти вчителі початкової школи та вчителі-предметники, які навчають учнів перших класів у 2018– 2019 і навчатимуть у 2019–2020 навчальних роках у початкових класах успішно пройшли курси.

Протягом 2018–2019 навчального року були реалізовані різні форми методичної роботи, спрямовані на опрацювання сучасних підходів в організації освітнього процесу: Теоретичний семінар  «Формування готовності педагога до інноваційної діяльності»,  Семінар - практикум «Діяльнісний підхід у навчанні як засіб розвитку успішної особистості», педагогічн а майстерня «Формування ціннісного ставлення до здоров’я як важливої складової у вихованні юних громадян на засадах діяльнісного підходу».

    Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації. 

З метою допомоги малодосвідченим  вчителям в школі була організована робота школи молодого вчителя «Молодість й перспектива», проведені співбесіди з малодосвідченими вчителями, анкетування з виявлення проблемних питань, навчальні семінари, дискусії – зустрічі із педагогами – майстрами, присвячені питанням: складання плану – конспекту уроку, типи та структура уроку, моделювання структури уроку відповідно до обраного типу, аналіз педагогічних ситуацій, самоаналіз уроку, організація роботи класного керівника, класовода, ознайомлення з документами Міністерства освіти і науки України, що стосуються роботи класного керівника, обговорення Посадової інструкції класного керівника, класовода, організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та їх наставників, протягом навчального року було організовано роботу консультативного пункту «Психолог – молодому вчителеві: запобігання конфліктам в учнівському колективі».

     Велике значення вчителі надають використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Над цією проблемою школа працює не перший рік і на розв’язання цієї проблеми напрямлені засідання педагогічної ради, засідання методичної ради школи, засідання методичних об’єднань. Були розглянуті наукові основи з проблеми, зроблено глибокий аналіз роботи вчителів.

     З метою підвищення методичного рівня вчителів, протягом навчального року проводились:

 • проблемний семінар;
 • методична конференція;
 • психолого – педагогічне читання.

 

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно - правової бази:

-Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;

- Наказ від 20.07.2009  №  518/674   «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Для якісного медичного забезпечення учнів і працівників у навчальному закладі обладнаний медичний кабінет.

Відповідно до результатів медичного огляду учнів,у школі формуються групи для занять фізичною культурою на навчальний рік.

За уроками фізичного виховання систематично проводиться медико-педагогічний контроль.

Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком медичної установи.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ХАРЧУВАННЯ

 

Організація харчування учнів школи у 2018 - 2019 навчальному році здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів України, рішень та наказів місцевих органів влади:

Закони України:

 • «Про охорону дитинства»;
 • «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • «Про освіту»;
 • «Про загальну середню освіту»;
 • «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (від 22.11.2004 № 1591);
 • «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 19.06.2002 № 856).

Накази Міністерств України:

 • «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (Міністерство економіки України від 01.08.2006 № 265);
 • «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (Міністерство освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329).

У 2018 - 2019 навчальному році харчування учнів здійснювалось на базі шкільної їдальні Комбінатом дитячого харчування «Продрезерв». Шкільна їдальня має все необхідне технологічне обладнання та посуд. Якість харчування контролювалась бракеражною комісією (щоденно), склад якої визначається наказом по школі, що видано на початку навчального року.

Громадський контроль за організацією харчування здійснювався радою школи, яка розглядала це питання 2 рази на рік (в кінці семестрів). Продукти, що використовувались при приготуванні їжі, обов’язково мали сертифікати якості. В кінці кожного місяця підводились підсумки харчування учнів та складалась накопичувальна відомість, в якій зазначались: калораж продуктів (в калоріях), що використані та за рахунок яких продуктів (жири, білки, вуглеводи). Аналізувалась збалансованість продуктів за цими показниками.   Протягом 2018 - 2019 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів з розрахунку 8.73 грн. на день. Всі інші учні харчувались шляхом вільного вибору страв.

Безкоштовним харчуванням були забезпечені діти пільгового контингенту в кількості 45 учнів.

При організації харчування учнів у 2019 - 2020 навчальному році необхідно:

 • посилити контроль за чергуванням учнів та вчителів у шкільній їдальні;
 • вирішити питання придбання меблів (столи, стільці) з врахуванням вікових особливостей учнів.

 

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

Виховна робота у 2018-2019 навчальному році була спрямована на виховання національної гордості, сімейних та державних традицій, патріотизму.

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі формування особистості, а отже, й підростаючого покоління, найефективніші шляхи пізнання – це від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до міжнаціонального, світового.

Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо - творчий, духовний та інтелектуальний компоненти свідомості. Прививає любов і повагу до рідного народу, створює умови для розвитку і розкриття природних задатків і талантів кожного громадянина

України, формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації та держави.

В основу виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь.                   Найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України. Ціновим засобом відображання нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину.

Тому в 2018 - 2019 навчальному році вся виховна діяльність була спрямована на реалізацію наступних завдань:

1. Формування особистості патріота України та толерантного ставлення до інших народів,

культур і традицій.

2. Підвищення престижу військової служби та культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя.

3. Формування мовленнєвої культури школярів, культивування кращих рис української ментальності: працелюбність, свободу, справедливість, чесність, доброту.

4. Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

5. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

6. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

7. Сприяння розвитку творчого потенціалу учнів.

8. Формування інтересів до різних галузей науки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів.

 

Загальношкільні заходи:

- Патріотичний проект «Сучасні зустрічі через призму поколінь» (5-11 кл.),

- Урок пам’яті жертв голодомору « Свіча милосердя».

- Уроки мужності: «Хай буде вільна Україна на всі часи, на всі віки» (до Дня Героїв).

- Заходи щодо відзначення Дня ЗСУ: виготовлення оберегів.

- Акції «Творимо добро разом», природоохоронні акції «День Землі», «За чисте довкілля», «День довкілля».

- Свято Миколая , Різдвяний вертеп.

- Проведення екскурсій (по місту, по області , за межами області).

- Конкурс плакатів до дня боротьби зі СНІДом

- Фестиваль «Танцюють всі».

- Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, Всеукраїнський тиждень права.

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

 

Психологічна служба в системі освіти функціонує як єдина система, яка сприяє створенню умов для інтелектуального і соціального розвитку здобувачів освіти, збереження психічного здоров’я та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

З метою забезпечення високої ефективності освітніх реформ, усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, опановуючи інноваційні методи і технології працівники психологічної служби у своїй практичній діяльності використовують різні форми та методи роботи: розвивальні, групові та практичні заняття, тимбілдінги, інтерактивні ігри, консиліуми, «години психолога», презентаційні заняття, форуми - театри, конкурси, арт – терапевтичні техніки, просвітницько-профілактичні зустрічі, марафони, вікторини, акції, уроки – застереження, години спілкування, арт – проекти та соціально – психологічні проекти, екскурсії, конференції.

Кількість запитів з боку учнів до практичного психолога протягом трьох років збільшується, що свідчить про потребу психологічної підтримки для особистісного самоствердження, формування адекватної самооцінки, визначення власних потреб, налагодження ефективних взаємин з однолітками та батьками, підвищення мотивації навчання та професійного самовизначення.

Пріоритетним напрямом в роботі залишається превентивні заходи з попередження злочинів, правопорушень та подолання негативних явищ в учнівському середовищі. Такі явища як тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, бездоглядність, булінг, торгівля людьми є безпосередніми

об’єктами профілактичної діяльності.

Слід зазначити, що в правовиховній діяльності є позитивна стабільність впродовж 2 років. На сьогодні жоден з наших учнів не стоїть на обліку в секторі ювенальної поліції неповнолітніх.

Правове виховання й оволодіння системою правових знань має особливе місце в комплексі практичних заходів, які реалізуються в більшості під час проведення у школі тематичних тижнів: Тижні здорового способу життя, Тижні правових знань, Тиждень психології, Тиждень соціальної підтримки.

У роботі з батьками практичний психолог використовуює навчальні зустрічі, тренінги в основному з питань профілактики психологічного (емоційного, фізичного) насильства на дітьми.

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

У 2018 - 2019 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва                                  та різноманітних видів усної народної творчості.

У 2018 – 2019 навчальному році заклад освіти проведено набір дітей в перші класи з українською та російською  мовами навчання. 

Всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи.

Діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою.

Державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу.

У всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит.

В шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: «Українська національна символіка», «Мова – душа народу».

З метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства.

В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій робочого навчального плану.

 

ВПРОВАДЖЕННЯ   ІКТ

 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти»,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності школи у 2018 - 2019 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій - надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес;
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної середньої освіти.

Упродовж 2018 - 2019 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи та персональних сайтів учителів школи;

 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій.

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2019 - 2020 навчальному році слід продовжити:

-навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ;

-забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі.

 

 

УПРАВЛІНСЬКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

         Упродовж 2018 - 2019  навчального року адміністрацією школи опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської, організаційної, освітньої діяльності, а саме:

 • управлінська діяльність адмістрації  школи та здійснення внутрішкільного контролю;
 • організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан викладання предметів;
 • організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;
 • стан роботи школи щодо реалізації  концепції національного  виховання;
 • організація роботи  з охорони праці та попередження дитячого травматизму;
 • охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту;
 • кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації.

Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним закладом,   а саме:

 • зміцнення виробничої дисципліни;
 • розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього  процесу.

У школі створені та працювали органи самоврядування: рада закладу, методична рада, шкільна дитяча організація. За участю вищезазначених органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання поза-бюджетних коштів, розвиток матеріально–технічної бази, організація освітнього процесу.

            Таким чином, у 2018 - 2019 навчальному році велась системна планова робота з даного питання.

Але серед недоліків слід назвати труднощі, а саме: в забезпеченні 100%-го володіння педагогічними кадрами ІКТ та недостатню забезпеченість школи комп’ютерами.

У наступному році слід направити зусилля на залучення позабюджетних коштів на придбання комп’ютерної техніки, що значно підвищить рівень і якість управлінської та організаційної діяльності.

 

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

                  Фінансово - господарська діяльність школи у 2018 - 2019 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази школи, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування школи були:

державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгового контингенту, оздоровлення учнів у закладі відпочинку з денним перебуванням, заробітна плата працівників школи.

На реалізацію освітньої програми «Нова українська школа» за рахунок державної субвенції придбано: парти одномісні; роздатковий дидактичний матеріал.

При організації планово-господарчої діяльності у 2019 - 2020 навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:

 • продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;
 • посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень;
 • забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю перші класи, які будуть працювати у 2019/2020 навчальному році за новими стандартами початкової освіти;
 • продовжити роботу з заміни світильників, що вичерпали термін використання на енергозберігаючі.

3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

У 2019 - 2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Діяльність педагогічного колективу у 2019 - 2020 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

 • Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; листа МОН України від 26.06.2019           № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».
 • Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону закладу.
 • Забезпечити у 2019 - 2020 навчальному році перехід до роботи за новим державним освітнім стандартом учнів перших та других класів школи.
 • Організувати інклюзивне навчання дітей з особливими потребами.
 • Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня).
 • Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.
 • Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу.
 • Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів.
 • Удосконалювати навчально-матеріальну базу закладу, впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
 • Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів, особливо при переході з початкової до базової основної школи.
 • Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.
 • Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.
 • Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу.
 • Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.
 • Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу.
 • Забезпечити виконання плану проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації на 2019 - 2020 навчальний рік.
 • У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2019 - 2020 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 зі змінами.
 • Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.
 • Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя. Створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в закладі відпочинку  з денним перебуванням.
 • Забезпечити соціальний захист учнів та працівників.
 • Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами закладу.
 • Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Спрямовувати роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських  якостей.
 • Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.
 • Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.
 • Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.
 • Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські пожертви, кошти від оренди вільних приміщень, надання додаткових освітніх послуг тощо).